A+ A A-

فلسطین ، سازمان ملل و مردم دنیا

نویسنده:  چاپ پست الکترونیکی
جعفر زارع (خوشدل)
جعفر زارع (خوشدل)

همدردی با مردم مظلوم فلسطین:قضیه فلسطین امروزه یکی از اساسی ترین مسائل منطقه ماست وموضعگیری دوسازمان به اصطلاح مدافع حق وحقیقت ومدعی بر قراری صلح وامنیت در عرصه گیتی یعنی"جامعه ملل "و"سازمان ملل"اگر بر پایه آنچه وظیفه شان است صورت گیرد می تواند در جهت رفع ظلم اسرائیل نسبت به مردم مظلوم فلسطین مفید فایده باشد. در غیر اینصورت این وظیفه همه ی انسانهای عدالت خواه وحقیقت جوست تادر جهت مساعدت به رفع ظلم وستم ،ندای مرگ بر اسرائیل سرداده وبا درد وغم وغصه فلسطینیان همراهی وهمدلی کنند.هرچند تاکنون توفیقی آنچنانی به دست نیامده ولی این همراهی ها می تواند قوت قلب مردم محاصره شده وبی دفاعی باشد که سالهاست درزیر یوغ سیاستهای غیر بشری وغیر اخلاقی صهیونیست ها تا نهایت مرگ دست وپا می زنند.

 

 

 

 


مختصری از تاریخ فلسطین

فلسطین سرزمینی است که قدمت آن به هزاران سال قبل از میلاد مسیح می رسدکه زادگاه پیامبران ومهد تمدن های گوناگون است .تاریخ کهن آن مشحون از حوادث ووقایع گوناگون می باشد.دوهزار سال فبل از میلاد مسیح قبایلی از سامی که به کنعانی معروف شدند به فلسطین مهاجرت کرده اند لذا تاریخچه فلسطین از کنعانیان شروع می شود.1
درتاریخ 597قبل از میلاد ، بخت النصر به فلسطین حمله کرد وقدس راتصرف نمود.از آن به بعد فلسطین تابع دولت کلدانیان شد .پس از آن کورش کبیر بابل رامغلوب وبه یهودیانی که بخت النصر آنهارابه اسارت درآورده بود اجازه دادبه اورشلیم باز گردند وباردیگر معبد خود رابسازند.به همین جهت کورش در بین قوم یهود مقام پیغمبری دارد.پس از تقسیم روم به دو قسمت شرقی وغربی ،فلسطین تابع حکومت بیزانس شد ونام آن را"ایلیاکابیتولینا"نهادند وتاظهور دین مقدس اسلام به همین اسم خوانده می شد.
دردوره اسلامی "اسامه بن زید"اولین سردار اسلامی در سال دهم هجری از طرف حضرت محمد(ص)ماموریت یافت برای جنگ باقوای بیزانس به جنوب فلسطین حرکت کند.اما تسلط نهایی مسلمانان بر فلسطین در زمان خلافت عمر در جنگ یرموک درسال 15هجری صورت گرفت.بدینسان دوران حکومت مسلمانان بر فلسطین با وقفه هایی تا سال1948میلادی یعنی تا سال تاسیس اسرائیل دوام یافت.متاسفانه اعراب که درقسمت شرقی فلسطین بودند،دولتی اعلام نکردند مبادا که غیر مستقیم شناسایی قسمت غربی اسرائیل تحکیم شودولی اعلام نمودند که از پای نمی نشینند تا حکومت سراسری فلسطین رااعلام کنند.
در نتیجه برخلاف ادعای رهبران سیاسی وفکری جنبش صهیونیسم که مدعی داشتن حق تاریخی ومذهبی در فلسطین می باشند،یهودیان اولین ساکنان فلسطین نبودند .زمانی بسیار طولانی قبل از اینکه آنها به این سرزمین مهاجرت کنند فلسطین دارای سکنه بوده وشواهدی متقن نشانگر این واقعیت است که تمدن فلسطین سابقه ای ده هزار ساله دارد.
آیا واقعا راه حلی جهت مناقشه فلسطین وجود ندارد؟نزدیک به 80سال است که مساله ای به نام اسرائیل وفلسطین اذهان مردم جهان را به خود مشغول داشته است.وهرزمان خبر درگیری وقتل عام در سرزمین های فلسطین به گوش می رسد .هر انسان عاقل واندیشمندی را به فکر می اندازد ودرذهن انسانها این سوال مطرح شده است که آخر چرا برای این مساله راه حلی نمی یابند ؟آیا واقعا راه حلی وجود ندارد؟
جای بسی تعجب است که به رغم همه ادعاهایی که درزمینه حقوق بشر وجوددارد واین همه اظهاراتی که از ناحیه مجامع بین المللی برای حقوق بشر می شود،ودم از حقوق ملت هازده می شود تاکنون نتوانسته اند یک راه حل برای این معضل پیداکنند.البته دراکثر اوقات راه حل های سیاسی راپیشنهاد داده اند که نمی تواند جایگزین اصول حقوقی ومسلم وانکار ناپذیر باشد.به نظر می رسد که نخواسته اند چنین معضل مهم جهانی را حل وفصل نمایند که به خاطر ملاحظات سیاسی وتوجه به منافع خودشان بوده است.
ملت فلسطین چه باید بکنند؟ اساسا دفاع از خود دربرابرتجاوز یک حق است .آزادی سرزمین های اشغالی نیز حقی است مسلم.این حقوق وحقوق رویارویی با تجاوز ازطرف تک تک ملت های آزاده وآزاد اندیش جهان شناخته شده است.وقتی میهن یک ملت توسط بیگانگان اشغال می شود وساکنان قانونی ومشروعش به وسیله تهدید وکشتار طرد می شوند،این ملت چه باید بکند؟آنچه مسلم است اینکه سرنوشت اندوهبار ملت فلسطین شامل همه عناصر تجاوز ازجمله سلطه بیگانه،استثماروسلب مالکیت می شود.ملتی بیگانه سرزمینشان رااشغال کرده واز منابع آن بهره برداری می کنند.ساکنانش رااز کشورشان تبعید می کنند وباقیمانده مردمش نیز در آن سرزمین از کمترین حقوق انسانی برخوردار نیستند وتحت سیطره رژیمی نژاد پرست (به گواهی مکرر سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان ملل)زندگی را باسختی هرچه تمام تر سپری می نمایند.
درطول این سالها ملت فلسطین هیچگاه دولت غاصب اسرائیل رابه رسمیت نشناخته اند به علاوه دست هم از مبارزه برعلیه صهیونیست ها نیز برنداشته اند.ملت فلسطین به درستی به درست بودن اهداف خود ایمان دارند.چرا مجامع بین المللی باهمه این موارد درحالی که مدعی حقوق بشر هستند واجرای عدالت راوظیفه خود می دانند،مخصوصا سازمان ملل متحد که به استناد منشور آن"حفظ صلح وامنیت بین المللی ورعایت حق وعدل واصول حقوق بین المللی ست "وظیفه اوست،فکری نمی کند وتضمینی قاطع جهت حل این قضیه نمی نماید؟بادر نظر گرفتن اصول ومقررات بین المللی،عدل وانصاف وروش های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات،باتوجه به فلسفه وجودی سازمان ملل برای حل مساله فلسطین موارد ذیل میتواند از جمله عوامل این معضل جهانی وانسانی باشد.
1- ریشه یابی اختلافات،وتشخیص واقعی سرزمین فلسطین
2- مداخله عملی وموثر سازمان ملل
3-مراجعه به رای همه مردم فلسطین
آیا سازمان ملل می تواند مساله فلسطین راحل کند؟به هر ترتیب سازمان ملل می تواند مساله فلسطین را با توجه به سابقه قضیه ومنشور وتعهدهای اسرائیل از طریق مجامع عمومی وشورای امنیت ویا باهمکاری هردو ودرصورت نیاز بامشورت دیوان دادگستری بین المللی حل وفصل نماید،وگرنه باروندی که سازمان ملل تاکنون درپیش گرفته اگر به همین روند هم ادمه دهد نه تنها ظلم وبی عدالتی از سرزمین فلسطین ریشه کن نمی شود بلکه هرروز باید شاهد تجاوزهای بیشتر وظلمهای بیشتر وجدید تربا تکنیک هاووسایل پیشرفته تری باشیم.آن وقت است که آنچه می تواند حقوق از دست رفته ملتی راباز گرداند زور وقدرت است نه قواعد وحقوق بین الملل.اینجاست که باید از نظریه وبینش دانشمندانی چون "اسپینوزا"تمجید کرد که گفته است"هرکس به همان اندازه حقوق دارد که قدرت دارد"2
همه مردم دنیا یادشان هست که بااشغال کویت توسط عراق چگونه خون دررگ قدرتمندان دنیا به جوش آمد .فریادهای زیادی از نقض حقوق بشر بین المللی واصول عدالت وبه خطر افتادن صلح جهانی بلند شدوبامجوز سازمان ملل ،عراق راتنبیه کردند.همه قطعنامه ها که از طرف سازمان ملل صادر می شد به انحاءگوناگون عراق راوادار به اجرای آن می کرد.ولی بیش از50سال است که قواعد وحقوق بین الملل واصول عدالت در سرزمین های فلسطین ،توسط سردمداران اسرائیل نقض می شود وهیچگونه اقدام اساسی وموثری در برابرآن صورت نمی گیرد.
1-سرگذشت فلسطین یاکارنامه سیاه استعمار/38-49
2- حقوق بین الملل عمومی ص28

دیدگاه خود را درباره این نوشته با دیگران در میان بگذارید:

یا اگر در سایت عضو نیستید، می‌توانید به عنوان میهمان دیدگاه خود را بفرستید:

0
دیدگاه شما پس از تایید مدیر سایت نمایش داده خواهد شد.
 • سلام و عرض ادب و تبریک به مناسبت این عید فرخنده
  استاد عزیز اقای زارع
  هنرمند چشم باز و زبان گویای اجتماع است . لذا به گواه تاریخ اولین کسانی که در هر گوشه از دنیا به اتفاقات پیرامون خود واکنش نشان داده و هیچ گاه خاموش نمانده اند هنرمندان بوده اند فلذا جنابعالی نیز از این قاعده هیچگاه مستثنی نبوده اید
  این را از روی اثارتان به راحتی میتوان دریافت
  مطالبتان را مرور کردم
  خوشحالم که همچنان پر نشاط و خوشدل تلاش میکنید وارزوی موفقیت برایتان دارم

 • آقا مجتبای گل ،دوست وشاعر جوان وخوش ذوق ودوست داشتنی ارسنجان اظهارات شما بیانگر صداقت و علاقه تان به هنر وهنر مندی است .هر چند اینجانب خودم را کمتر از این القابی که ذکر نموده اید می دانم اما همین که با نگاهی مسئولانه وعلاقه مند به موضوع مهم فلسطین اظهار نظر فرموده اید جای تشکرو تقدیربسیار دارد.اینجانب بدون هیچ تردیدی آینده ای بسیار روشن را برای شما مشاهده می نمایم و آرزو می کنم وجود گرانبهایتان از تمامی بلیّات مصون ومحفوظ وهمواره در راه پیشبرد اخلاق و انسانیت وفرهنگ موفق وموید باشید .جامعه شعر وشاعری به وجود عزیزانی همچون شما افتخار می کند ووارسنجان باید به خود ببالد که چنین فرزندان مخلص ، متعهد و شاعری دارد .
  گامهایتان استوار ،قلمتان توانا وعزمتان راسخ ......یاحق

 • هیچ وجدان بیداری نمی تواند در مقابل این گونه رفتارهای غیر انسانی و غیر متمدنانه بی تفاوت باشد. این ظلم ناروایی که بر این مردم بی دفاع روا داشته اند شدیدا محکوم است.

 • دوست گرانمایه ،خوش اخلاق وبا احساس جناب رضایی بسیار تشکر از اظهارات انسان دوتانه تان .کاش همه باز دید کنندگان یا حداقل اعضا انجمن هم مثل شما حمایت آشکار خویش را اظهار می نمودند ! به هرحال اینجانب برای همه مسلمانان و خصوصا مردم رنج کشیده فلسطین آرزوی اتحاد همدلی وپیروزی بر دشمنانشان را دارم .سربلندو جاوید باشید. دست حق به همراهتان

 • با تشكر از شما به نظر من عدم وجود عقلانيت در به هم پيچيدگي مساله فلسطين به خوبي ديده مي شود. اينكه اسرائيل حقوق فلسطين را نقض كرده در آن هيچ شكي نيست . اينكه متاسفانه هر روز صدها نفر به ناحق شهيد مي شوند در آن هيچ شكي نيست . در طول تاريخ وجود انسان نيز از ابتدا هابيل و قابيل را داشته ايم . محرم و عاشورا را داشته ايم . جنگ تحميلي خودمان را داشته ايم و الان هم جنايات جنگي بسياري در اقصي نقاط دنيا . اما تا چه زماني بايد طرف قوي تر بكشد و طرف ضعيف تر كشته شود؟ آيا اين كشته شدنها و شهادتها به نفع فلسطينيان بوده است ؟ به نظرم اگر ما بتوانيم به جاي حمايتهاي اين چنيني نسبت به توانمندسازي مردم فلسطين كمك كنيم و به جاي جنگ آنها را با صنعت و توليد و... آشنا كنيم هيچ كس نمي تواند در مقابل آنان قد علم كند.
  به اميد روزي كه كليه مسلمانان در تمام دنيا بتوانند به حقوق حقه خود برسند.

 • با تشکر و تقدیر از بانوی فرهیخته سرکار خانم فروزانی ،اظهار نظر حضرتعالی حاکی از حس انسانی و سرشت نیکویی است که در وجود شمانهفته است .وقتی می بینم که قبل از همه دراین خصوص اظهار نظر فرموده ایدمطمئن می شوم که احساس مسئولیتتان نیز در قبال مسایل اجتماعی ومخصوصا موضوع فلسطین بسیار با لاست .کاش دیگر دوستان نیز، نه به خاطر حقیر بلکه به خاطر نوع نگاه وپیشنهادات ارائه شده نظرات خود رابیان می نمودند اما متاسفانه خیلی راحت از کنار آن گذشته اند!البته در جای خود از اظهار نظر دوستان ارزشمندم آقایا ن رضایی وفدوی نیز تقدیر خواهم نمود وبرایشان آرزوی توفیق می کنم.و اما در خصوص اینکه فرموده اید :"اگر مابتوانیم به جاي حمايتهاي اين چنيني نسبت به توانمندسازي مردم فلسطين كمك كنيم و به جاي جنگ آنها را با صنعت و توليد و... آشنا كنيم هيچ كس نمي تواند در مقابل آنان قد علم كند."اینجانب نظر شما راتایید می نمایم ولی همانطور که می دانید برای اینکه یک ملت به این درجه از رشدیعنی "توانمندی "برسد ابتدا نیاز به استقلال وحفظ تمامیت ارضی دارد که متاسفانه بر اثر تهدیدات مکرر اسراییل و انفعال مشهودی که سازمان ملل از خود نشان داده ااین روزها مردم فلسطین یا آواره اند ویا اینکه بخشی از آن (غزه) در یک زندان بزرگی که دورتادور آن را اسرائیل محاصره نموده وحتی اجازه نمی دهد که کمک های انسان دوستانه کشورهای دیگر به آنها برسد زندگی سختی راسپری می نمایند! آیا به نظر شما دراین زندان وحشت واختناق همراه با تهدید وسکوت اجباری جایی برای این صحبت ها باقی می ماند؟ هرچند به حول قوه الهی توانمندی های فلسطینیان در چند ساله گذشته خیلی افزایش یافته که همین توانمندی ها اسرائیل را به خشم آورده که به هیچکس حتی اطفال وزنان هم رحم نمی کند حتی برای انتقام گرفتن از مجاهدان فلسطین پایگاههای سازمان ملل را که مردم عادی به آن پناهنده شده اند بمب باران می کند،ولی بازهم درحدی نیست که بتواند با سلاح های مخوف اسرائیل برابری کند.بنابرین می طلبد که همه مردم جهان بالاخص مسلمانان باهمراهی وهمکاری با مردم گرفتار ومظلوم فلسطین ابتدا سایه شوم تهدید ووحشتی را که از ناحیه اسرائیل برآنها تحمیل شده کنار بزنند آن وقت است که درسایه آرامش وامنیت به توانمندیهای مفیدی دست خواهند یافت.به امید آن روز...