A+ A A-

یک نفر رفته و جمعی‌ست که تنها مانده

نویسنده:  چاپ پست الکترونیکی
جعفر زارع(خوشدل)
جعفر زارع(خوشدل)

آه... ای   ملّت  اسلام   چرا   بی خبریم؟
از چه رو تفرقه داریم و پر از شور و شریم؟

نیست   اندازهٔ   ما   جمعیتی  در دنیا
وا اَسف   جمله چراییم، غریب  و تنها؟

دلخوش از غبغبه  و کبکبهٔ دیروزیم 
دست خالی شده   و   غمزدهٔ    امروزیم

درد  داریم که در دورِ زمان  بی اثریم
فقر در  خانهٔ  ما آمده  و بی  خبریم

 

 

 

 

 

 

 

آه... ای   ملّت  اسلام   چرا   بی خبریم؟          از چه رو تفرقه داریم و پر از شور و شریم؟
نیست   اندازهٔ   ما   جمعیتی  در دنیا          وا اَسف   جمله چراییم، غریب  و تنها؟
دلخوش از غبغبه  و کبکبهٔ دیروزیم          دست خالی شده   و   غمزدهٔ    امروزیم
درد  داریم که در دورِ زمان  بی اثریم          فقر در  خانهٔ  ما آمده  و بی  خبریم
لذت این نیست که خوش‌خواب و خوراکی داریم          فخر این نیست که در کلّ جهان  بسیاریم
دور از وحدت و اخلاص  و محبّت تا کی          این همه فقر و تباهی و فلاکت تا کی؟
وقت علم است بکوشیم که  نادان نشویم          غرق در توطئهٔ خصم گران‌جان نشویم
دشت در حسرت  باران صداقت خشکید          باغبان  زار زد،  زار  زد  و  نقصان  دید
نیست بال  مگسی تا  به  سلیمان  بدهیم          غرشی  نیست چرا وعدهٔ باران بدهیم؟
ما همان شیر نخورده که دهان سوخته‌ایم          چشم بر راحتی  تکهٔ  نان  دوخته‌ایم
سینه‌مان سوخته از حسرت گل‌ها مانده          یک نفر رفته و جمعی‌ست که تنها مانده!
شیب سختی‌ست سر سنگِ گذر تیز شده          عالم  از  بغض  به تنگ آمده لبریز شده
بدترین  موقع رزم  است  نشستن  حالا          ریشه  را آب   ندادند و  نرستن    حالا
خیز تا  با   عَلَمِ  علم و عمل با اخلاص          دست در دست هم و با هدف و با احساس
همه  با   سیرهٔ  ذات  ازلی  بشتابیم          در پی  یاری  ایمان  علی (ع)  بشتابیم
ما همان روز که از دانهٔ گندم خوردیم          آشکارا  همه از سفرهٔ مردم خوردیم
یار ما در سفر و سیر چرا  شیطان  شد؟          زچه رو بر دل ما رنگ و ریا مهمان شد؟
بارها  توطئه  کردیم  و   خدا  هم دیده          بارها  لطف   خدا  شامل   ما  گردیده
بارها  معجزه  دیدیم  و تمرد  کردیم          ظلم   را  نهی نمودیم ولی خود کردیم
آدم و نوح  و  مسیح آمد  و احمد  آمد          از  ثریّا   به   زمین   نور،  مجدد آمد
گشت از کعبهٔ حق، نور محمّد  روشن          سوخت از این  همه  انوار  دل  اهریمن
عهد  بستیم   به   ایمان  محمّد   باشیم          همه   در وادی  این عزّت سرمد باشیم
عهد بستیم   علی    را   ننماییم    رها          دل نبندیم  به  تزویر و به   نیرنگ و ریا
 ای خدا خواسته‌ها موسم درد آمده است          رزم  فرهنگ شده وقت نبرد آمده است
شیر بر پرچم نیرنگ به ما حمله‌ور است          خصم فرهنگ درین حمله‌وری فتنه‌گر است
شمر بر سینهٔ گل‌گون حسین دگریست          آری این معرکهٔ حذف حسین دگریست
نکند   تفرقه  ما   را  به  تلاطم   ببرد          اسب  دشمن سرِ ما  را به  سر سم  ببرد
نکند خسته به  پهباد  ستم  خیره شویم          خصم هم  عزت  ما   را  به  تهاجم ببرد
نکند زاغ نشیند   به سر شاخهٔ  گل          نامه  را جغد به  کاشانهٔ مردم  ببرد
نکند مزرعه را خیل ملخ  قورت دهد          شکم   خالی   ما  حسرت   گندم    ببرد
اجنبی خرمن ما  را بخورد سال دگر          دزد هم   توشهٔ  ما  را   به  تبسم ببرد
خانه خالی شود و نسیه به  ماها ندهند          موج   سنگین  برسد  کلّ   تلاطم ببرد
نکند  بار  دگر  میخ  دری مادر  را          بشکند  پهلو  و  آتش   بزند  بستر  را
وای از وحدت دشمن که صبورند به هم          همگی جمله رفیق و  همه جورند به هم
محکم هستند همه  در ستم  و  باطل‌شان          باطل‌ستند   ولی  حق  بنمایند  نشان
یادمان باد چه آبی چه خوراکی خوردیم          نهرها خشک شد و خشک شد و پژمردیم
یادمان باد که با حیله‌گران حرف زدیم          بارها   در  طمع   یاری‌شان   خام  شدیم
وعده‌هاشان همگی باطل و بی‌بنیان بود          و زبان‌بازی‌شان مثل  خود شیطان بود
یادمان باد ز پیراهن صد پارهٔ سرخ          تن صد پاره و بیچارهٔ آوارهٔ سرخ
گوش بر وعدهٔ پوچ دغلان نسپاریم          می‌توانیم، بسی رازی  و سینا  داریم
اتحاد است کلید همهٔ این غم و درد          نیست با وحدت و اخلاص کسی هم‌آورد  
گوش بر زمزمهٔ شوم حسودان ندهیم          سند  مفتخر  خویش به   طوفان  ندهیم
روی پای خودمان در پی فرهنگ و یقین          خصم را خوار  نماییم  و بکوبیم زمین
خوشدل از راه  علی در پی  ایمان   باشیم          پیرو  مطمئن   راه   شهیدان   باشیم
آن زمان است که آن یک نفر از راه رسد          از پس  این  همه  ابهام، خودِ  ماه  رسد

دیدگاه خود را درباره این نوشته با دیگران در میان بگذارید:

یا اگر در سایت عضو نیستید، می‌توانید به عنوان میهمان دیدگاه خود را بفرستید:

0
دیدگاه شما پس از تایید مدیر سایت نمایش داده خواهد شد.
  • دیدگاهی وجود ندارد