Logo
چاپ کردن این صفحه

درمانگاه قدیم

نویسنده: 

همیشه عکاسی را دوست داشتم اما نه بصورت حرفه ای، چون نه وقتش را داشتم نه رشته ام بود. اما اینو میدونم که اگه هر جا باشم دوربین توی کیفم هست. از این رو همیشه به غیر از عکاسی، دنبال عکس های قدیمی در فامیل بودم. یک سری از عکس هایی که گذاشتم مربوط به درمانگاه قدیم است که خیلی ها از آنجا خاطراتی دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.