A+ A A-

دین و معنویت درجغرافیایی فرهنگی و نقش رسانه در نهادینه کردن آن

نویسنده:  چاپ پست الکترونیکی
محمد علی رحیمی
محمد علی رحیمی

دین بخشی از فرهنگ است. در برخی از فرهنگ ها دین یک ویژگی اساسی است که دیگر جنبه های زندگی حول آن محور نظام یافته است. مراد از دین (مذهب) سلسله اعتقادات و اعمال خاص است که انسان در صدد  است به وسیله آن ها خود را از نظر ذهنی و فیزیکی با نیروهای این جهان هماهنگ سازد.

دین در توسعه فرهنگی نیز عاملی اساسی بوده است. تفاوت های فضایی در اثر تنوع فرهنگی ایجاد می شود و نمایانگر تاثیر متقابل و پیچیده مذهب، محیط زیست و دیگر جنبه های فرهنگ بر یکدیگر است. امروزه هر کشوری برای معرفی هویت خود می کوشد تا فضای متناسب با مؤلفه های ملی که بیانگر هویت فرهنگی خودش باشد، به وجود آورد. در این حوزه فرهنگ هایی موفق تر هستند که برای جلوه های رسانه ای خود اندیشیده باشند و از این طریق جایگاهی را در ذهن انسان ها به خود اختصاص دهند.

کلید واژه ها: دین ، معنویت ، جغرافیای فرهنگی ، رسانه ، ارتباط جمعی

متن کامل مقاله جهت دانلود در قسمت پیوست ها قرار دارد.

دیدگاه خود را درباره این نوشته با دیگران در میان بگذارید:

یا اگر در سایت عضو نیستید، می‌توانید به عنوان میهمان دیدگاه خود را بفرستید:

0
دیدگاه شما پس از تایید مدیر سایت نمایش داده خواهد شد.
  • دیدگاهی وجود ندارد