A+ A A-

ارسنجان و فضای سبز شهری

نویسنده:  چاپ پست الکترونیکی

این مقاله در یاد بود و بزرگ داشت بزرگ سرو شهید ایران (سرو کاشمر) نماد آزادگان،قهرمانان و پاسداران این مرزبوم که به دستور یکی از خلفای جنایتکار عباسی قطعاً یکی از اجداد ابوبکر بغدادی قطع گردید و چوب آن بار ۱۵۰۰ شتر گردید و از کاشمر به دارالخلافه بغداد فرستاده شد تا کاخ ظلم و جنایت و ویرانگری برپا دارند و آثار گبرکی گری ریشه کن و ننگ معصیت کار نیاکان محو تا سایه کفرش زمین را ننالاید بقول شاملو در فرهنگ ویرانگر درختان ننگ معصیت کار نیاکانند مهتاب پاییزی کفریست که زمین را می آلاید.اگر بدون تعصب تحولات فضای سبز شهری ارسنجان را در ۵۰ سال اخیر دنبال کنیم فضای سبز شهری از بالندگی قابل قبولی برخوردار نبوده است.علت اصلی آن وجود جنگل در اطراف شهر و الگو قرار گرفتن شیراز به عنوان مرکز استان،اگر حافظ و سعدی دکتر صورتگر دوباره به عبیرآمیز و رکن آباد سرمی زدند غزل سرایی خودشان را درباره ی شیراز پس می گرفتند به هر حال فضای سبز شهر شیراز بسیار تأسف انگیز است و از کلیه شهرهای هم تراز خود بسیار عقب مانده تر است در حالیکه استعداد وافی از نظر اقلیمی،خاکی،آبی دارد حتی در اراضی شور شرق شهر(اراضی سلامی،اطراف فرودگاه و حاشیه دریاچه نمک)هم مساعد کاشت درختان زیبا و سازگار می باشد.
اگر بخواهیم فضای سبز شهری ارسنجان را سروسامان دهیم نکات ذیل را بایستی در نظر بگیریم:
۱-فضای سبز شهری شیراز را الگو قرار ندهیم(شیراز با آب و هوای مساعدش محل تجمع درختان زیادی با تنوع گونه ای اعم از درختان سردسیری نیمه گرمسیری،حتی تعدادی از گیاهان گرمسیری)
۲-با توجه به خشکسالی و کمبود آب از گیاهان زیبا مقاوم به خشکبوم استفاده نماییم.
۳-حتی الاماکان از گیاهان زیبا اکوسیستم های طبیعی اقلیم های مشابه استفاده شود.(در این مورد حتی کتاب طبیعت هم باید بازخوانی شود)
۴-با تنوع بخشی گونه ای در راستای جامعه ای پایدار قدم برداریم و از سرنوشت غم انگیز فضای سبز رفسنجان عبرت گیریم،فضای سبز شهری رفسنجان در سال های گذشته بیش از ۸۰% گونه نارون به خاطر مقاومتش به شوری بود با آلوده شدن درختان به بیماری مرگ هلندی نارون فضای سبز شهر با تهديد جدى روبرو گرديده است در صورتیکه از گونه های متنوع مقاوم به شوری استفاده می گردید.خطری جدی متوجه فضای سبز شهری رفسنجان نمی شد.
۵-استفاده از گونه های مختلف به منظور افزایش دامنه زمانی گلدهی بخصوص در زمانی که گل در باغات و اکوسیستم طبیعی وجود ندارد.بدیهی است درختان و درختچه ها و بوته شهدزا و گرده ده که در خدمت صنعت زنبورداری و تقویت جمعیت حشرات گرده افشان می باشد در الویت خواهد بود.
۶-تنوع بخشی از نظر فرم دوکی،کروی،شمشادی(دیوار سبز) کشت متراکم لکه ای به گسترش دامنه جلوه گری بیفزایم با کاشت گیاهان فرم پذیر از يكنواختى منظر بکاهیم.
۷-کاشت درختان پهن برگ همیشه سبز به خصوص بلوط همیشه سبز (Quercus ilex) که سازگاری مطلوبی با اقلیم ارسنجان دارد می تواند چهره مرده شهر را در زمستان سبز وزیبا نماید این گونه کم آب مقاومت خوبی نسبتاً به شوری دارد و فرم پذیراست و برگهای آن عمر طولانی تر نسبت به مرکبات دارد.و در شهرهای بزرگ بخصوص تهران به دلیل وجود پدیده واژگونی هوا در فصل زمستان مى تواند يكى از راه حل های کم هزینه مشکل آلودگی هوا باشد.
۸-با کاشت درختان با رنگ های مختلف می توان به افزایش ضریب رعنایی فضای سبز شهری همت گماشت.  
۹-با کاشت درختان که خزان طولانی و متنوعی از نظر رنگ دارند می توان به زیبایی شهر کمک نمود.
۱۰-حتی المقدور از کاشت درختان سمی مانند زیتون تلخ و کلوتریا که عوارض زیست محیطی دارند پرهیز شود.
۱۱-با کاشت گیاهان با میوه پایدار بخصوص بعد از خزان که زیبایی خاصی به درخت می دهند بهره جست،مانند دغدغک و لیلکی آمریکایی.
Colutea     spp/c.arboricola     دغدغک
Goldetsia     triacanthos      لیلکی          
۱۲-با کاشت درختان میوه زیبا مانند عناب و زرشک و آلبا وحشی که مقاومت بسیار زیاد دارند در فضای سبز بهره جست.
۱۳-با انتخاب صحیح گیاهان می توان حداقل آلودگی زیست محیطی مانند لاش برگ و گرده را داشت،درختان صنوبر و پده آلودگی فضایی زیادی دارند.و در کاهش حساسیت و آلرژی قدم برداشت.
۱۴-تکیه بر درختان تنومند ماندگار با چتر گسترده مانند زيرفون،بلوط همیشه سبز،ژینکو از نظر سایه دهی و پوشش گیاهی
۱۵-با ناحیه بندی درختان را می توان در جای مناسب قرار داد تا حداکثر استفاده از فضا و آب را داشته باشیم.و در این مورد درختان کم آب در مناطق جنگل کاری با درصد بیشتر و درختان زیبا و آب طلب در مناطق محدود و چشم انداز کشت می گردد.
۱۶-در فضای شهری می توان از گونه های زیبا گياهان داروئى به منظور معرفی و خط بویایی استفاده چند منظوره نمود مانند:
Sophora japonica
۱۷-با کاشت گیاهانی که بعد از خزان رنگ تنه یا سرشاخه ها جلوه زیبایی به منظر می دهند زمستان را زیبا نمود.
فضای سبز نماد توسعه فرهنگی است آلام دهنده بیماریهای روحی،خستگی ناشی از کار را مرهم است و از ناهنجاریهای محیطی مانند آلودگی صوتی می کاهد.و محیط را فرح بخش و از یکنواختی بیرون می آورد و از تأثیرات منفی تشعشات كيهانى می کاهد.
در مورد گیاهان فضای سبز شهری که از تنوع زیادی برخوردار است سعی بر این است که به صورت ادواری به معرفی گونه ها اقلام شود.
۱-دامنه مطالب وسیع می باشد.
۲-به علت پایین بودن حافظه تاریخی و یادآوری مسئله فضای شهری،در طول سال چند بار یادآور شود.
۳-با توجه به فصل و ماه های سال درختانی که در آن ماه ویژگی خاصی به محیط می دهند معرفی می شود تا در ذهن و حافظه بماند.
۴-بر اساس فصل مناسب کاشت گونه های مناسب معرفی شده تا در ترویج گونه های مزبور موثرتر باشد به اصطلاح تا تنور گرم است باید خمیر را چسباند.
تو قامت بلند تمنایی ای درخت
همواره خفته است در آغوشت آسمان
بالایی ای درخت
دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار
زیبایی ای درخت
وقتی که بادها
در برگهاى در هم تو لانه مى كنند
وقتی که بادها
گیسوی سبزفام تو را شانه می کنند
غوغایی ای درخت
وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است
در بزم سرد او
خنیاگر غمین خوش آرایی ای درخت
در زیر پای تو
این جا شب است و شب زدگانی که چشمشان
صبحی ندیده است
تو روز را کجا
خورشید را کجا
در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت
چون با هزار رشته با جان خاکیان
پیوند می کنی
پروا نکن زرعد
پروا نکن ز برق که برجایی ای درخت
سربرکش ای دمیده که همچون امید ما
با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت


با تقدیم و احترام مصطفی رحیمی
۲۵/۰۳/۹۴

 

پاورقی و توضیحات
*سرو کهن سال کاشمر که عمر ده هزار ساله برای آن قائل بودند و و غرس آنرا به دست زردشت بزرگ منتسب می داشتند مورد تکریم ایرانیان بود و مراسم جشن های ادواری ماهانه در زیر این درخت برگزار می گردید.
*در بررسی کارنامه ۱۰۰ خلیفه عرب (اموی و عباسی) و ۴۰ خلیفه ترک به غیر از خلفای راشدین هیچ دستوری بر مبنی آبادگری و عمران دیده شود مشاهده نمی گردد.عبارت خونش بریخت، مسابقه گردن زنی با یک اشارت و تعداد در واحد زمان سوزاندن،به اسیری بردن بردگی تقسیم غنائم،تصاحب بیت المال و تقسیم آن بین مریدان جنگ قدرت و ایده الوژیک بی شماری رخ داد و رزم خوارج فرقه ای تر خونریزتز و بی منطق تر و با ایمان و پایداری بی مانند ادامه داشت حتی کشتن شامل زنان و دریدن شکم نوزاد در داخل مادر هم انجامید و تنها گروهی که انگیزه مالی نداشتند گروه خوارج بود.با مشاهده کانال آبرسانی که در زمان ساسانیان در منطقه سرپل ذهاب و قصرشیرین و مقایسه کانال احداثی بعد از انقلاب که با تکنولوژی روز صورت گرفت کانال ایجاد شده در دوره ساسانی اساسی و اراضی وسیع تری را به زیر کشت می برد.
(مقایسه فرهنگ آبادگری با فرهنگ ویرانگری داعشی)
قبل از رسیدن تنه و سرشاخه درخت سرو کاشمر به بارگاه خلیفه، خود خلیفه بدست فرزندش کشته شد.

دیدگاه خود را درباره این نوشته با دیگران در میان بگذارید:

یا اگر در سایت عضو نیستید، می‌توانید به عنوان میهمان دیدگاه خود را بفرستید:

0
دیدگاه شما پس از تایید مدیر سایت نمایش داده خواهد شد.

افرادی که در این گفتگو هستند

  • با سلام وعرض خسته نباشيد به مسئولين سايت در مقاله فوق تعدادى لغات جا افتاده وغلط تايپى وجود داردكه متن را سكته دار نموده است لطف فرمائيد اصلاح شود خط سوم عقب مانده تر ١- حتى تعدادى از گياهان گرمسيرى ٤-با تهديد جدى روبرو گرديده است ٦- يكنواختى منظر ٧- در فصل زمستان مى تواند يكى از راه حل ١٤-زيرفون١٦-گياهان داروئى به منظور١٧-تشعشات كيهانى ودر متن شعر در برگهاى در هم تو لانه مى كنند در بزم سرداو اين جا شب است وشب و در پاورقى مسابقه گردن زنى

  • با تشکر
    نگهداری و توسعه فضای سبز و جنگل و مراتع و کوه و دشت و صحرا و سایر نمادهای زیست محیطی بار مسئولیتی سنگینی است که انسانهای معمولی در زندگی ماشینی و سودجویانه امروز واقف به اهمیت آن نیستند و به اشکال مختلف هر روز و ساعت بخشی از آن در حال ویرانی غیر قابل جبران می باشد و دوستداران و آشنایان به اهمیت محیط زیست باید بفکر چاره باشند و تنها در انتظار تصمیم و اقدام نهادهای رسمی ننشینند.