A+ A A-

ابزار آلات کشاورزی تا سال ۱۳۵۰ - مرحوم استاد حاج شکراله رحیمی (نجار) ارسنجانی + دانلود مطلب ویژه

نویسنده:  چاپ پست الکترونیکی

درود و صلوات به روان پاک همه خدمتگزاران صدیق و شایسته این آب و خاک به ویژه مرحوم استاد حاج شکراله رحیمی فرزند مرحوم علی محمد نجّار ارسنجانی که خدمتی بیش از یکصد سال با امکانات اولیه درودگری و نبودن امکانات لازم با آن زحمات طاقت فرسای شبانه روزی تا سال ۱۳۵۰ کلیه ابزار و آلات کشاورزی کشاورزان این منطقه را فراهم نموده و در اختیارشان قرار می داد.

داشتن اخلاق خوب و پسندیده یک موهبت الهی است که باید سرلوحه کار و زندگانی خود قرار دهیم.
از معصومین (ع)
درود و صلوات به روان پاک همه خدمتگزاران صدیق و شایسته این آب و خاک به ویژه مرحوم استاد حاج شکراله رحیمی فرزند مرحوم علی محمد نجّار ارسنجانی که خدمتی بیش از یکصد سال با امکانات اولیه درودگری و نبودن امکانات لازم با آن زحمات طاقت فرسای شبانه روزی تا سال ۱۳۵۰ کلیه ابزار و آلات کشاورزی کشاورزان این منطقه را فراهم نموده و در اختیارشان قرار می داد. که  خود در واقع یک صنعت ویژه آن زمان بوده که آن ابزار و آلات کشاورزی عبارتند از:
1-    جو (یوغ): وسیله ای جهت مهارکردن دو گاو برای شخم زدن و کوسه کردن زمین و کوبیدن خرمن های جو و گندم که از ۵ قطعه چوب ساخته شده بود.
2-    اوزار: وسیله ای جهت شخم زدن زمین و آماده کردن آن برای کاشت  زراعت گندم، جو و ... که اجزاء آن از هشت قطعه چوب بزرگ و کوچک ساخته شده بود.
3-    کوسه: وسیله ای است از یک قطعه چوب که بعد از شخم زدن زمین و بذرافشانی کردن به وسیله کشاورز کلوخ ها را خرد کرده و بذر را زیر خاک می کرد.
4-    برجین: وسیله ای جهت کوبیدن خرمن گندم و جو که از ۱۶ قطعه بزرگ و کوچک چوب ساخته شده بود.
5-    اوسین: وسیله ای برای جداکردن دانه گندم و جو از کاه و کلش به وسیله باد که از ۱۰ قطعه چوب ساخته شده بود.
خاطر نشان می سازد که این ابزار و آلات همه از چوب درختان تهیه می شده است.
 باشد که خداوند مهربان به همه زحمتکشان و خدمتگزاران جامعه اسلامی توفیق روزافزون عنایت فرماید.

پدر جان یاد آن شب ها که ما را شمع جان بودی
میان ناامیدی ها چراغ جاودان بودی
برایت زندگانی گرچه یک سر رنج و سختی بود
بنازم همتت بابا که تا بودی صبور و مهربان بودی
روحت شاد یادت گرامی باد

گردآورنده و تهیه کننده:
حاج علی (حاج علی محمد) رحیمی فرزند مرحوم استاد حاج شکراله رحیمی (نجّار) ارسنجانی
(دبیر آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان رشته حرفه و فن)
 به خاطر یادی از گذشته دور

خدایا چنان کن سرانجام کار               تو خشنود باشی و ما رستگار

 

Anjoman Arsanjan 170508 02

Anjoman Arsanjan 170508 03

Anjoman Arsanjan 170508 04

Anjoman Arsanjan 170508 05

Anjoman Arsanjan 170508 06

Anjoman Arsanjan 170508 07

 

 

 

 

اسامی عده ای از زحمت کشان صدیق ارسنجان که درواقع با نبودن امکانات لازم رنج ها و زحمت ها کشیده اند:
گروه درودگران زحمت کش و صدیق ارسنجانی:
۱-    مرحوم استاد حاج شکراله رحیمی فرزند مرحوم علی محمد نجّار ارسنجانی
۲-    مرحوم لطفعلی رحیمی فرزند مرحوم علی محمد نجّار ارسنجانی
۳-    مرحوم حاج کریم رحیمی فرزند مرحوم کربلایی عوض نجّار ارسنجانی
۴-    مرحوم علی عسکر رحیمی فرزند ابراهیم نجّار ارسنجانی
گروه کشاورزان صدیق:
۱-    مرحوم مراد نعمتی فرزند نجف
۲-    مرحوم حاج اسداله نعمتی فرزند مراد
۳-    مرحوم نظر نعمتی فرزند نجف
۴-    مرحوم شکراله رحیمی فرزند علی
۵-    مرحوم حاج علی رحیمی فرزند شکراله
۶-    مرحوم رضاخان حسینی فرزند قربان
۷-    مرحوم حاج عباس حسینی فرزند رضا خان
۸-    مرحوم محمد رحیمی فرزند حسین قربان
۹-    مرحوم قربانعلی رحیمی فرزند مرحوم حسین قربان
۱۰-    مرحوم علی رحیمی فرزند حسین قربان
۱۱-    مرحوم فلکناز رحیمی فرزند مشهدی علی
۱۲-    مرحوم محمدعلی رحیمی فرزند مشهدی علی
۱۳-    مرحوم رضا رحیمی فرزند حسین
۱۴-    مرحوم ذوالفقار رحیمی فرزند محمد
۱۵-    مرحوم حاتم حسن شاهی فرزند آقابیگ
۱۶-    مرحوم نورعلی حسن شاهی فرزند آقابیگ
۱۷-    مرحوم حسین رضایی فرزند مشهدی کریم
۱۸-    مرحوم محمد رحیمی فرزند مشهدی کریم
۱۹-    مرحوم میرزا محمدحسن اسکندری فرزند میرزا علی نقی
۲۰-    مرحوم حسین رحیمی فرزند مشهدی علیباز
۲۱-    مرحوم کربلایی زینل حسن شاهی فرزند شکراله
۲۲-    مرحوم اکبر حسن شاهی فرزند کربلایی زینل
۲۳-    مرحوم شکراله حسن شاهی فرزند کربلایی زینل
۲۴-    مرحوم اکبر رضایی فرزند مشهدی محمد
۲۵-    مرحوم علی محمد رضایی فرزند حسین
۲۶-    مرحوم حاج حسین رضایی فرزند علی محمد
۲۷-    مرحوم کربلایی حسین نعمت الهی
۲۸-    مرحوم حاج امان الله نعمتی فرزند عزیز
۲۹-    مرحوم رمضان رحیمی فرزند ذوالفقار
۳۰-    مرحوم عزیز رحیمی فرزند علی میرزا
۳۱-    مرحوم حاج میرزا رحیم اسکندری فرزند محمدحسن
۳۲-    مرحوم حاج رضا رضایی فرزند مشهدی رمضان
۳۳-    مرحوم عباس اسکندری فرزند فرج
۳۴-    مرحوم حاجی اسکندری فرزند مرحوم فرج
۳۵-    مرحوم حاج عباس نعمت الهی فرزند علی بیگ
۳۶-    مرحوم حیدر نعمت الهی فرزند علی بیگ
۳۷-    مرحوم محمدعلی حسن شاهی فرزند ابراهیم
۳۸-    مرحوم کریم نعمت الهی فرزند قاسم
۳۹-    مرحوم علی عسکر ابراهیمی فرزند کربلایی رضا
۴۰-    مرحوم احمدعلی رضایی فرزند رمضان
۴۱-    مرحوم حبیب حسن شاهی فرزند شفیع
۴۲-    مرحوم رضا خان رضایی فرزند شفیع
۴۳-    مرحوم رضا حسن شاهی فرزند ابوالقاسم
۴۴-    مرحوم میرزامحمد نوروزی فرزند مشهدی علم
۴۵-    مرحوم عزیز نعمتی فرزند کربلایی سمیع
۴۶-    مرحوم مراد ابراهیمی فرزند علی عسکر
۴۷-    مرحوم اکبر ابراهیمی فرزند علی اکبر
۴۸-    مرحوم قلی ابراهیمی فرزند مرحوم علی اکبر
۴۹-    مرحوم حاج حبیب رحیمی فرزند مرحوم حاج میرزا علی
۵۰-    مرحوم مشهدی رمضان رضایی فرزند مرحوم حسین
۵۱-    مرحوم حاج آقا نعمت الهی فرزند مرحوم حاج باقر

روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

من الله توفیق – خدانگهدار
تاریخ تنظیم : ۲۲/۱/۱۳۹۶

دیدگاه خود را درباره این نوشته با دیگران در میان بگذارید:

یا اگر در سایت عضو نیستید، می‌توانید به عنوان میهمان دیدگاه خود را بفرستید:

0
دیدگاه شما پس از تایید مدیر سایت نمایش داده خواهد شد.
  • دیدگاهی وجود ندارد