A+ A A-

جلوه هايي از انار در ادبيات عربي و فارسي

از گذشته هاي بسيار دور ، در بين دو قلّه ي قلات و دالنشين و در بستري مسطح و حاصل خيز و ثمر بخش كه دو قنات جان آفرين بناب و عايشه زندگي را براي مردمانش نشاط انگيز كرده و نسيم روح بخش برخاسته از جنگل و باغاتش و ترنّم پرندگان و جست و خيز حيواناتش انسان را به ادامه ي زندگي علاقه مند ساخته ، افرادي به زندگي مشغول شده اند كه ابتدا ارسنگان ( سرزمين خوش آب و هوا و شايسته محفل و مجلس نشيني ) و بعد به ارسنجان نام بر آورده است و امروز با وسعتي نزديك به ۱۴۹۶ كيلومتر مربع و در فاصله ي ۱۲۰ كيلومتري شمال شرقي شيراز يكي از شهرهايي است كه از جهات خاص قابل سخن گفتن مي باشد

دنبالهٔ نوشته...

سوگند در زبان و ادبیات فارسی

واژه سوگند از لفظ «سَوکنتَ وَنّتَ» اوستایی است به معنی دارای گوگرد و مراد آن است که در دوران قدیم آب آمیخته به گوگرد به هنگام قضا و داوری ، بکار می رفته است، بدین ترتیب که اینگونه آب را به متهم می نوشانیدند و از دفع یا در شکم ماندن آن ، بی تقصیری یا مقصر بودن او معلوم می شده است. استعمال فعل «خوردن» با سوگند یادگار همین مفهوم است.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید