A+ A A-

از جمال‌آباد تا انگلستان

به دلایل نامشخصی فتحلی شاه قاجار مالیات جمال‌آباد را به میرزا نورالدین که تبعهٔ انگلیس بوده است می‌بخشد و مقرر می‌شود به طور موروثی این مزیت در خانوادهٔ ایشان برقرار بماند. از قرار چند سال مالک جمال‌آباد حاجی امین‌الضرب بوده و هر سال سفارت انگلیس مبلغ مالیات را از ایشان مطالبه می‌کند وایشان نمی‌پرداختند  تا این که میرزا محمّد خان  فرزند مرحوم میرزا نورالدین به ایران برمی‌گردد و پیگیر وضعیت می‌شود. سند ذیل ناظر بر این جریان است:

دنبالهٔ نوشته...

تاثیر روند تاریخی ایران در شکل گیری نمایش در شیراز بر اساس اسناد موجود (۱۲۸۲-۱۳۳۲ خورشیدی)

سند به عنوان بازمانده اثری از یک رویداد همیشه مورد توجه بوده است،هدف از ارائه پژوهش نمایش در شیراز بر اساس اسناد همانا تاثیر نگرش های جامعه ایران بر نمایش شهرستان ها نیز بوده است.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید