A+ A A-

ارسنجان دیروز، امروز و فردا

محیط اجتماعی بستر رویش، رشد و تربیت و شکوفایی و به بار نشستن موجودات زنده، علی‌الخصوص انسان است. بشر در حصار تن (پیکر یا جسم)، خانواده و جامعه، مکان (جغرافیا) و زمان (تاریخ) پا به عرصهٔ وجود می‌گذارد. در دسته‌بندی دوران‌های زندگی افراد، طفولیت، کودکی و نوجوانی، که بیشترین سهم را در تربیت و شکل‌گیری شخصیت دارند، در بطن خانواده، جامعه و مدرسه سپری می‌گردد و سکوی پرش آنان به این سو و آن سو می‌شود.

دنبالهٔ نوشته...

متن سخنرانی دکتر سید محمدحسین حسینی در گردهمایی کارآفرینی ارسنجانی‌ها در شیراز‎

متن سخنرانی آقای دکتر سید محمدحسین حسینی در زمینه اهداف انجمن در گردهمایی کارآفرینی انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان که در بیست و سوم خردادماه ۱۳۹۳ در شیراز برگزار شد، در ادامه آمده است.

دنبالهٔ نوشته...

متن سخنرانی دکتر سید محمود حسینی در مورد اهداف انجمن

در جریان مراسم نخستین گردهمایی ارسنجانی‌های مقیم تهران که در دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ برگزار شد، آقای دکتر سید محمود حسینی سخنانی در رابطه با اهداف انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان ایراد نمودند که متن آن در ادامه آمده است.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید