A+ A A-

ابرهای ما در آسمان کشورهای شمالی می بارد

شیراز - ایرنا - دکتر محمد جعفر ناظم السادات مدیر مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی بیان داشت : تحقیقات علمی نشان داده که میزان رطوبت بسیار زیادی از ورای جو زمین و از روی سرزمین ما می گذرد و در کشورهای آسیای میانه به ویژه تاجیکستان بارش می کند .

دنبالهٔ نوشته...

شیرین کردن و انتقال آب خلیج فارس به کاهش بارندگی در سراسر کشور منجر می‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز معتقد است: شیرین کردن و انتقال آب خلیج فارس منجر به شور شدن آن در بلندمدت شده و کاهش میزان بارندگی را در سراسر کشور در پی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، دکتر سید محمد جعفر ناظم السادات، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در خصوص احتمال خطا در پیش‌بینی شرایط جوی گفت: پیش‌بینی وضعیت هوا از نظر ریاضی در یک محیط پرآشوب انجام می‌شود برای همین همواره احتمال بروز خطا وجود دارد. این پیش‌بینی‌ها به خصوص در نواحی جنوب کشور مانند فارس در مقایسه با نواحی شمالی کشور با خطای بیش‌تری مواجه است.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید