A+ A A-

زنان پیشرو ارسنجانی

نظر به آنچه بر ما گشوده اند و گشوده ایم، ارسنجان از پهنه ی صفویه به این سو در علم، هنر، فرهنگ و زمینه های گونه گون دیگر پیشرو بوده است و در این فراشد، بزرگانی از این گوشه گاه رخ نمایان کردند که نامشان بر سینه ی تذکره ها و نوشتارها درج و آثارشان در آغوش موزه ها، فشرده  شده است. نهاده شدن مدرسه ی سعیدیه در واپسین روزگار صفویه (۱۰۸۵ ه .ق)، دبستان سالار در آغاز عصر جدید(۱۳۰۳ خورشیدی)، شکل گیری مدرسه ی دخترانه (۱۳۱۶ الی ۱۳۲۶ خورشیدی)، تشکیل اداره ی فرهنگ (۱۳۲۵ خورشیدی)، گشایش دبیرستان اهلی(۱۳۳۶ خورشیدی) و در نهایت رقم خوردن دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۶۵ خورشیدی) گویای این گفتار است. در این میان زنان نیک نام این دیار نیز از مسیر روشن فرهنگ دور نیفتاده اند و در نظام اجتماعی فارس و ارسنجان تأثیر گذار بودند. از این رو در این کوته نوشتار به شرح حال برخی از آنان و شکل گیری مدرسه ی دخترانه در ارسنجان می پردازیم:

دنبالهٔ نوشته...

بانوی فرهنگ

 درآسمان پر فروغ ارسنجان همواره افرادی ظهور کرده‌اند که برگی از تاریخ را با نام خویش زینت داده‌اند و بی‌شک بانوی فرهنگ فارس اختری تابناک از این دیار است.

خانم سکینه آغازی درسال ۱۲۶۰ شمسی در شهر فرهنگی و دیرینه سال مردخیز و ادب‌پرور ارسنجان درخانه‌ای که از متموّلین ارسنجان بودند پا به عرصهٔ حیات نهاد.

پدرش حاج میرزا حسین خان و اجدادش حاج مصطفی خان (متوفی ۱۲۸۶ هـ.ق.) و حاج محمدحسین خان بودند و مادرش صاحب‌جان نام داشت.

دنبالهٔ نوشته...

درخواست ارسال مطلب از بانوان محترم شهرستان ارسنجان

همان‌گونه که در اهداف انجمن آمده است، انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان فضایی است برای شناسایی، شناساندن و بیان دیدگاه اهالی شهرستان ارسنجان و در این میان بانوان با داشتن سهم پنجاه درصدی از این جمعیت، می‌توانند تاثیرگذاری به سزایی در راهبری این انجمن و وب سایت آن داشته باشند.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید