A+ A A-

جشنواره انار ارسنجان آبان ماه ۱۳۹۴

ارسنجان در بهترین جای عرض جغرافیایی نیم کره شمالی قرار دارد. به همین لحاظ دوره سرما و گرما در این شهرستان کوتاه و از هوای خوب و فرح بخشی برخوردار است. وجود کوه های مرتفع با انواع درختان به ویژه بنه، گهگم، بادام کوهی (بخورک) و بیش از صدها نوع گیاه دارویی اقلیم خوبی را ایجاد کرده است. وجود جنگل های بناب، تنگ شکن و خلیل بیگ بر زیبایی منطقه افزوده است. باغ های انار قدیمی در شمال شهر، صدها سال است که در اقتصاد و درآمد مردم تاثیر بسزایی داشته. وجود درختان گردو و بادام در میانه ی درختان انار خودنمایی می کنند. گردوهای تنومند با قامت افراشته گویای قدمت انارها نیز هست. در میانه ی یکی از باغ های ارسنجان گردویی وجود دارد که طبق نظر کارشناسان بیش از ششصد سال از عمرش می گذرد، اما دریغا که به علّت خشکسالی های متوالی و فروکش کردن آب دریاچه بختگان و نبود آب کافی از رطوبت هوا کاسته شده و سرشاخه های این یادگاران گذشته، در حال خشکیدن است و بدین جهت هر روز ناله ی ارّه های برقی در کوچه باغ ها به گوش رهگذران می رسد. غیر از باغ های قدیم در چند جای دیگر ارسنجان، در دهه های ۴۰ و ۵۰ غرس درخت انار رواج یافت. در روستای رحمت آباد ۳۰ هکتار، در نعمت آباد نزدیک به ۱۰۰ هکتار، در شمال زمین های عایشه حدود ۳۰ هکتار، همچنین در جمال آباد و سه دره چندین هکتار به زیر کشت انار رفت. امّا به علّت عدم توجه و منابع آب زیرزمینی در اواخر دهه ی ۵۰ و اوایل دهه ی ۶۰ وسعت باغ های انار چند برابر شده است که متاسفانه در سال ۹۴ بسیاری از باغ های بالا دست باغ های قدیم یا به کلی از آب افتاد یا ۳۰ روز یک بار آبیاری شد.

دنبالهٔ نوشته...

جشنواره انار ۹۴ - ارسنجان

ارسنجان منطقه ای است با وسعت تقریبی 150 کیلومتر مربع که مرکز آن ارسنجان نام دارد.در فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد.این منطقه از مغرب به بلوک کمین از مشرق به دریاچه بختگان از شمال به ناحیه سرپنیران و از جنوب به خفرک و کربال محدود است.منطقه ارسنجان حدود 1600 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و قله دال نشین که یکی از قله های معروف سلسله جبال کوه خم می باشد با ارتفاعی معادل 3270 متر از سطح دریا بلندترین قله رشته کوه های اطراف ارسنجان است.اطراف ارسنجان را جنگلهای سرسبز و کوه های سربلند با مناظر بدیع احاطه کرده است. بنه و بادام کوهی بدست آمده از این جنگل ها قسمت عمده ای از صادرات این شهر را تشکیل می دهد.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید