A+ A A-

شاهین بلند آشیان

شاهین بلند آشیان ما در همه جا صاحب آشیانه بود و به قولی همه جای ایران سرایش. او گلی از بوستان معرفت بود که دست غارت گر خزان، یارای آن را نداشت تا از بویش بکاهد.

دنبالهٔ نوشته...

یادی از رفتار و خدمات عزیز تازه درگذشته شادروان حسین رضایی

یکی دیگر از ویژگیهای مرحوم حسین رضایی تفاوت بزرگ میان سواد کلاسی و رفتار اجتماعی‏اش بود. او به دبستان یا دبیرستانی نرفت و درسی نخواند. با این همه گویی زندگی را به کلاس مردم شناسی تبدیل کرد و در گذر گزینش دوستان و همراهان، فرزانگان و دانشمندانی چون دکتر محمد حسین اسکندری را به دوستی گرفت.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید