A+ A A-

وصف حال

زندگی سفری است که بطور غیرارادی با تولد آغاز می شود و سپس حسب ظاهربا مرگ به پایان می رسد و من حدود شش دهه از آنرا طی نموده و پیرامون راه رفته شکوه از خویش نمی کنم .

دنبالهٔ نوشته...

رمز و راز زندگی

انسان موجودی اجتماعی است و همیشه به دلائل گوناگون افرادی را در پیرامون خویش می بیند و در خانه و خانواده، محله( مکان زندگی)، محل تحصیل، کار، تفریح و سرگرمی، خیابان، محیط های ورزشی و...با جمع دیگری داد و ستد، مراوده و سر و کار دارد.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید