A+ A A-

در نگاه مهتاب

دی ماه هزار و سیصد و نود. هوای شیراز بارانی و دل نشین.
با نام و نشان گروه ادبیات استان فارس به حیاط مدرسهٔ فرزانگان پا می‌نهم. فرصت مناسبی دست داده تا از شیوهٔ تدریس همکاران و تجربه‌های گران‌بهایشان بهره‌مند شوم و رابط انتقال این تجربه‌ها به همکاران در دیگر مدارس باشم. حیاط آکنده از عطر باران است.
با هماهنگی مسئولان اجرایی مدرسه وارد کلاس می‌شوم. دانش آموزان پایهٔ دوّم راهنمایی مشغول پاسخ‌گویی به سوالات آزمون از فصل چهارم کتاب هستند. چیزی به پایان آزمون نمانده است و...

دنبالهٔ نوشته...

جام جهانی و چند درنگ

فوتبال فراتر از کوچه‌ها و زمین خاکی‌ها و ورزشگاه‌ها، امروز به یک پدیده‌ای پرتأثیر بدل شده است که با صنعت، اقتصاد، اجتماع و حتی سیاست پیوند می‌خورد و بسیاری از امور دیگر را با خود درگیر می‌کند. گسترش این ورزش و شادابی و پذیرش عمومی آن به گونه‌ای ناباورانه آن‌چنان بالنده شده که همگان همچون یک فرضیه و سنت اجتماعی به آن می‌نگرند و آیین و آداب و دوست داشتنش را گرامی می‌شمارند.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید