A+ A A-

آشنایی با شغل دریانوردی (بخش دوم)

مدارک و آموزشهای مورد نیاز
بنا بر قول داده شده قبلی و سوال های عده ای از عزیزان به معرفی دانشگاهها و موسسات اموزشی  دریایی  و جزییات بیشتری از سمت های کشتی های تجاری  برداخته می شود.  
تمامی دریانوردان در ابتدای شروع به کار باید آموزشهای ۴ گانه را بگذرانند
اموزش های ۴ گانه شامل نجات در دریا، کمکهای اولیه، مبارزه با اتش و ایمنی فردی می باشد که معمولا خود شرکتهای کشتیرانی بعد از استخدام انها را برگزار می کنند.

دنبالهٔ نوشته...

آشنایی با شغل دریانوردی

تا زمانی که در ارسنجان بودم جوانان و همشهریان عزیز خصوصا شرکت کنندگان در کنکور در رابطه با شغل دریانوردی سوالاتی می کردند.
بر آن شدم حال که از شهر خود دور هستم ولی انجمن دانش اموختگان پل ارتباطی بین همشهریان شده، خلاصه ای در رابطه با دریانوردی و سمتهای روی کشتی توضیح دهم شاید که مثمر ثمر افتد.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید