A+ A A-

دکلمهٔ شعر دسترسی مجاز نیست با صدای مهندس سیّد جواد حسینی

نیمه شب در پشت لپتاپم نشستم با شتاب
بهر تحقیقات دانشگاه و دانلود کتاب
تایر اینترنت و وبسایت‌ها چپ کرده بود
قطع می‌شد، وصل می‌شد گوییا تب کرده بود
دست بردم بر دعا گفتم الهی، ربّنا
بسته شد می‌خانه امشب، افتتح بابٌ لنا

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید