A+ A A-

بوی فصل امتحان آید همی

همزمان با آغاز فصل امتحانات، بسیاری از دانش آموزان، با احساس ناخوشایندی مواجه می شوند كه با نشانه هایی چون تشویش ، وحشت و دلهره همراه است. این حالت در برخی افراد با لرزش در صدا، تعریق، تپش قلب، تنگی و كوتاهی نفس، لكنت زبان و خشكی دهان شروع می شود و بسته به میزان پیشرفت آن به ناراحتی های گوارشی، حالت تهوع و گاه كاهش سیستم دفاعی بدن می انجامد. این حالات نمادی از بروز «اضطراب امتحان» است.

دنبالهٔ نوشته...

مدرسه عشق

تاریخ دوم اسفند امسال نود سالگی افتتاح اولین مدرسه به سبک جدید در ارسنجان است . گرامی میدارم یاد ونام معلمان و فرهنگ دوستانی را که در این مسیر خطیر، نامشان بر تارک زمان می درخشد.امید است به همت انجمن دانش آموختگان و به این بهانه ، جهت بزرگداشت این عزیزان هفته ای داشته باشیم به نام «هفته فرهنگ ارسنجان» . (هر چند در فضای مجازی)

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید