A+ A A-

گزارش محمد فروردین از همایش آشنایی با کسب و کارهای نوپا ( استارتاپ)

از شخصی پرسیدند که " کامپیوتر بلدی"؟ گفت : "بععععله"، اما وقتی از او خواستند که کامپیوتر را روشن کند ، جواب شنیدند که " دیگه نه اینقدر..."!! . این احوال بیشتر هم نسلی های بنده است . ماها خیلی هنر داشته باشیم برای تایپ کردن نامه هایمان برنامه ورد را با کلی نقص و صد تا سلام و صلوات راه می اندازیم و نامه ای تایپ میکنیم .

دنبالهٔ نوشته...

گزارش تصویری همایش آشنایی با کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) - بخش چهارم - عکس های مرتضی نعمتی

بخش چهارم گزاش تصویری از سمینار آشنایی با کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) که از بخش دانشجویی توسط مرتضی نعمتی به تصویر کشیده شده است را مشاهده می فرمایید

دنبالهٔ نوشته...

گزارش جعفر زارع خوشدل از همایش آشنایی با کسب و کارهای نوپا ( استارتاپ)

به شکرانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به یاری خداوند کریم ورهبری های ولایت فقیه واتحاد مردم سرفراز ایران به پیروزی رسید ،امروزه شاهدآنیم که پیشرفتهای خوبی در جهت صنعت وایجاد شغل های مناسب صورت گرفته است.به رغم همه مشکلات پیش رو چه از ناحیه معاندان این نظام در اوایل انقلاب وچه تحمیل جنگ هشت ساله و تحریم های پی درپی ،رویش هایی اگر نگوییم خیره کننده که دلگرم کننده به منصه ظهور رسیده اند که برای ایران وایرانی مایه مباهات است. در این رهگذرهرچه روزها می گذرند شهرستان هنر پرور ارسنجان نیز به قله های پیشرفت نزدیک ونزدیکتر می شود.البته این بدین معنا نیست که قصورو ضعف هایی نیست یانبوده است.اماآنچه مسلم است اینکه بحمدالله روحیه خود باوری بیش از پیش در حال تقویت وگسترش است.

دنبالهٔ نوشته...

گزارش تصویری از همایش آشنایی با کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) - بخش سوم - عکس های سید علیرضا نعمتی

بخش سوم گزاش تصویری از سمینار آشنایی با کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) که از بخش دانشجویی توسط سید علیرضا نعمتی به تصویر کشیده شده است را مشاهده می فرمایید

دنبالهٔ نوشته...

گزارش علی روستایی از همایش آشنایی با کسب و کارهای نوپا ( استارتاپ)

کارآفرینی بدون صبر غیرممکن است
باید درابتدا تشکر کنیم از انجمن دانش آموختگان ارسنجان واعضای مهربان ودلسوزی که برای زادگاه خویش زحمات فراوانی را برای این دیارو مردم آن میکشند.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید