A+ A A-

صورت‌جلسه و تصاویر جلسهٔ آبان ماه هیات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان

جلسهٔ هيات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان در تاريخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۹۴ برگزار گرديد. صورت‌جلسهٔ این نشست به‌ شرح ذیل می‌باشد. متن کامل صورت‌جلسه در قالب پی‌دی‌اف از بخش پیوست‌ها در پایین صفحه در دسترس است.

دنبالهٔ نوشته...

صورت‌جلسه و تصاویر جلسهٔ هیات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان

جلسهٔ هيات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان در تاريخ ۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ برگزار گرديد. صورت‌جلسهٔ این نشست به‌ شرح ذیل می‌باشد. متن کامل صورت‌جلسه در قالب پی‌دی‌اف از بخش پیوست‌ها در پایین صفحه در دسترس است.

دنبالهٔ نوشته...

صورت‌جلسه و تصاویر یازدهمین جلسهٔ هیات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان

یازدهمین جلسهٔ هيات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان در تاريخ ۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ برگزار گرديد. صورت‌جلسهٔ این نشست به‌ شرح ذیل می‌باشد. متن کامل صورت‌جلسه در قالب پی‌دی‌اف از بخش پیوست‌ها در پایین صفحه در دسترس است.

دنبالهٔ نوشته...

صورت‌جلسه و تصاویر نهمین جلسهٔ هیات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان

نهمین جلسهٔ هيات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان در تاريخ ۱۴ آذر ماه سال ۱۳۹۳ برگزار گرديد. صورت‌جلسهٔ این نشست به‌ شرح ذیل می‌باشد. متن کامل صورت‌جلسه در قالب پی‌دی‌اف از بخش پیوست‌ها در پایین صفحه در دسترس است.

دنبالهٔ نوشته...

صورت‌جلسه و تصاویر هشتمین جلسهٔ هیات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان

هشتمین جلسهٔ هيات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان در تاريخ ۹ آبان ماه سال ۱۳۹۳ برگزار گرديد. صورت‌جلسهٔ این نشست به‌ شرح ذیل می‌باشد. متن کامل صورت‌جلسه در قالب پی‌دی‌اف از بخش پیوست‌ها در پایین صفحه در دسترس است.

دنبالهٔ نوشته...

صورت‌جلسه و تصاویر هفتمین جلسهٔ هیات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان

هفتمین جلسهٔ هيات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان در تاريخ ۲۸ شهریورماه سال ۱۳۹۳ برگزار گرديد. صورت‌جلسهٔ این نشست به‌ شرح ذیل می‌باشد. متن کامل صورت‌جلسه در قالب پی‌دی‌اف از بخش پیوست‌ها در پایین صفحه در دسترس است.

دنبالهٔ نوشته...

صورت‌جلسه و تصاویر ششمین جلسه هیات موسس انجمن دانش آموختگان ارسنجان

ششمین جلسه هيات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان در تاريخ بیستم مرداد ماه سال ۱۳۹۳ برگزار گرديد. صورت‌جلسه مصوب این نشست به‌ شرح ذیل می‌باشد. همچنین متن کامل صورت‌جلسه در قالب پی‌دی‌اف از بخش پیوست‌ها در پایین صفحه در دسترس است.

دنبالهٔ نوشته...

صورت‌جلسه و تصاویر پنجمین جلسه هیات موسس انجمن دانش آموختگان ارسنجان

پنجمین جلسه هيات موسس انجمن دانش‌آموختگان ارسنجان در تاريخ سی‌ام خردادماه سال ۱۳۹۳ برگزار گرديد. صورت‌جلسه مصوب این نشست به‌ شرح ذیل می‌باشد. همچنین متن کامل صورت‌جلسه در قالب پی‌دی‌اف از بخش پیوست‌ها در پایین صفحه در دسترس است.

دنبالهٔ نوشته...

معرفی همشهريان سرشناس و تاثیرگذار جهت عضویت در هیات موسس

به‌نام ایزد
درود بر دوستان و همشهریان همدل و همراه
کوتاه زمانیست که انجمن پا به عرصه حضور نهاده و در همین زمان راه خویش را در دلهای پاک باز کرده است و می‌رود تا با فضل و کرم الهی رسالت بردوش گرفته‌ی خویش که همانا سرافرازی و سربلندی وطن مالوفمان ارسنجان است، اثرگذار باشد.

اکنون زمان آن فراچنگ است تا در این برهه بتوانیم ازتجربه، اندیشه و خرد مجربین، اندیشوران و خردمندان قوم، این تاثیرگذاران گرانمایه اعم از جوانان و معمرین بیشترین بهره وسود را به‌دست آریم.

دنبالهٔ نوشته...

صورتجلسه و تصاویر چهارمین جلسه هیات موسس انجمن دانش آموختگان ارسنجان

چهارمین جلسه هيات موسس انجمن دانش آموختگان ارسنجان در تاريخ بیست و ششم اردیبهشت سال 93 برگزار گرديد. صورت جلسه مصوب این نشست به‌شرح ذیل می‌باشد. همچنین متن صورت جلسه در قالب پی‌دی‌اف از بخش پیوست‌ها در پایین صفحه در دسترس است.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید