A+ A A-

بازاریابی محتوا چیست؟

بازاریابی محتوا را می توان به عنوان یک تکنیک بازاریابی تعریف کرد که با هدف هدایت رفتار مشتری به سمت سوداوری، اطلاعات مفید و مرتبطی را برای یک مخاطب خاص ایجاد می کند.این محتوا شامل قالب ها و فرمت های مختلفی است، از جمله مقاله ، تصویر، فرمت های صوتی ، ویدیو ، نظرسنجی های محاوره ای و یا ترکیبی از همه اینها.

دنبالهٔ نوشته...

۱۱ موردی که کارآفرینان درباره ترس می دانند

ترس یکی از قوی ترین نیروهای موجود در جهان امروزی به شمار می رود.تقریبا همه ی انسان ها برخی از درجات ترس را در برخی نقاط موجود در زندگی شان تجربه می کنند.
کارآفرینان متفاوت نیستند. اشتباها چنین برداشت شده است که کارآفرینان رهبران بی باک هستند که در برابر مصیبت ها و حوادث بد واهمه ای ندارند و چیزی به عنوان دیو اضطراب و پریشانی در وجودشان نیست.
قطعا چنین نیست.
کارآفرینان نیز از مورد ترس به ستوه می آیند.درواقع،کارآفرینان تقریبا در حالت ترس ثابت زندگی می کنند یعنی مکانی که در آن ریسک بالا می رود و موجود است.ترس از شکست،ترس از نامیدی،ترس از خجالت ، ترس از مسایل مربوط به سلامت ،ترس از هر چیزی می تواند زندگی یک کارآفرین را به آشفتگی کامل بکشاند.
اما کارآفرینان موفق از این حقایق درباره ترس مطلع هستند.آنها به این موضوع پی برده اند که ترس چراغ ترمزی بر سر راه موفقیت نیست ،بلکه در حکم سوختی جهت تقویت پیشرفت است.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید