A+ A A-

دوشنبه های ادبیات: نشست رونمایی کتاب خاطره ها و درنگ ها به همراه تصاویر

مردی که سفر کرد پسندیده شود

خاک قدمش سرمه ی هر دیده شود
غیر از عامه ی مردم، اندیشمندان فراوانی به سیرو سیاحت می پردازند ، اما کنجکاوی در نهاد اندکی از آنان شور به پا می کند « در آداب سفر نوشته هایی هست و از جمله در کتاب های خاص الاخلاق و سیاست، ابوابی بدان موضوع اختصاص یافته. از کتاب خاص یکی الامان من اخطار الاسفارو الازمان، تالیف رضی الدین علی ابن طاووس حلّی (م ۶۶۴) است که در آن نیت سفر، رفقای سفر، وسیله ی سفر از لوازم کار دانسته شده است.» 

دنبالهٔ نوشته...

معرفی کتاب گلواژه های حافظ


پیرو معرفی کتابهای نوشته شده توسط همشهریان ارسنجانی ، تصمیم گرفتیم تا یکی از کتابهای وزین ادبی را به نام «گل واژه های حافظ» که به قلم شیوای جناب آقای مهندس محمد حسین شیرازی تالیف گردیده را به شما معرفی نماییم. نخست خلاصه ای از بیوگرافی ایشان و سپس مقدمه استاد بهاء الدّین خرّمشاهی و در ادامه پیشگفتار اثر به قلم نویسنده درباب حافظ شناسی را ملاحظه خواهید نمود.

 

دنبالهٔ نوشته...

فهرست مشار

امروزه اگر دانشجویی بخواهد بداند در زبان فارسی چه آثاری منتشر شده است، آن هم از آغاز تاریخ چاپ تا سال ۱۳۵۰ شمسی، هیچ منبعی جز کتاب مشار وجود ندارد؛ کتابی با نام فهرست کتاب‌های چاپی فارسی در پنج مجلد که به ترتیب حروف الفبا، آثار منتشرهٔ فارسی را در بیش از ۵۲هزار مدخل به دست داده است. این کار سترگی است که مشار مردانه و یک تنه آن را انجام داد و این میراث عظیم را برای ما برجای گذاشت.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید