A+ A A-

گزارش تصويری گردهمایی ارسنجانی های ایران ١٥ آذر ماه ٩٦ شیراز - مجموعه عکس های آقای مرتضی نعمتی

گزارش تصويری گردهمایی ارسنجانی های ایران در تاریخ ١٥ آذر ماه ٩٦ در شیراز برگزار گردید.

در ادامه مجموعه عکس های آقای مرتضی نعمتی را از این مراسم مشاهده می فرمایید.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید