A+ A A-

آثار جهانی ثبت شده ایران در میراث جهانی یونسکو

اهمیت توجه و مراقبت از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی به عنوان میراث گذشتگان برای آیندگان و شناسایی این آثار به جهانیان، باعث رشد و حیات صنعت گردشگری کشور می شود. ابتدایی ترین فایده ثبت یک اثر تاریخی، جذب گردشگر برای آن منطقه است. با ما همراه باشید تا با ۲۱ اثر جهانی ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو (UNESCO) آشنا شوید.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید