A+ A A-
محمد جواد رحیمی

محمد جواد رحیمی

مسابقه نقاشی کودکان در حاشیه سومین همایش خانوادگی ارسنجانی های مقیم شیراز

بخش دوم گزاش تصویری از سومین گردهمایی خانوادگی ارسنجانی های مقیم شیراز که توسط محمد جواد رحیمی به تصویر کشیده شده است به مسابقه نقاشی کودکان در حاشیه این گردهمایی اختصاص دارد.

صورتجلسه با موضوع برگزاری مهمانی خانوادگی ارسنجانی ها در شیراز از سوی انجمن دانش آموختگان ارسنجان

با توجه به برگزاری میهمانی خانوادگی ارسنجانی ها در شیراز در دو سال گذشته،در نشستی که با حضور امضاء کنندگان زیر برگزار گردید مراتب زیر بررسی و تصویب شد.

عضو این خبرخوان RSS شوید