A+ A A-
نرجس ناظم السادات

نرجس ناظم السادات

صوتجلسات دبیرخانه همایش آب

به منظور هماهنگی جهت برگزاری دومین همایش آب در شهرستان جلسه ای راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۹۴ در محل فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر ناظم السادات، از اساتید محترم دانشگاه شیراز ضمن تشریح وضعیت بسیار بحرانی آب اظهار داشتند امروز ایران و منطقه خاورمیانه درگیرجنگی است که جهل نسبت به محیط زیست و آثار زیانبار بی آبی دشمن پنهان در آن جنگ است. وظیفه هریک از ما این است که به نوبه خود تلاش و تدبیر لازم را جهت مبارزه با آثار زیانبار این بحران که فقر و مهاجرت را تشدید می نماید به کار ببندیم.

عضو این خبرخوان RSS شوید