Logo
چاپ کردن این صفحه

صوتجلسات دبیرخانه همایش آب

نویسنده: 
صوتجلسات  دبیرخانه همایش آب

به منظور هماهنگی جهت برگزاری دومین همایش آب در شهرستان جلسه ای راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۹۴ در محل فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر ناظم السادات، از اساتید محترم دانشگاه شیراز ضمن تشریح وضعیت بسیار بحرانی آب اظهار داشتند امروز ایران و منطقه خاورمیانه درگیرجنگی است که جهل نسبت به محیط زیست و آثار زیانبار بی آبی دشمن پنهان در آن جنگ است. وظیفه هریک از ما این است که به نوبه خود تلاش و تدبیر لازم را جهت مبارزه با آثار زیانبار این بحران که فقر و مهاجرت را تشدید می نماید به کار ببندیم.

صورتجلسه هماهنگی همایش آب

به منظور هماهنگی جهت برگزاری دومین همایش آب در شهرستان جلسه ای راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۹۴ در محل فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر ناظم السادات، از اساتید محترم دانشگاه شیراز ضمن تشریح وضعیت بسیار بحرانی آب اظهار داشتند امروز ایران و منطقه خاورمیانه درگیرجنگی است که جهل نسبت به محیط زیست و آثار زیانبار بی آبی دشمن پنهان در آن جنگ است. وظیفه هریک از ما این است که به نوبه خود تلاش و تدبیر لازم را جهت مبارزه با آثار زیانبار این بحران که فقر و مهاجرت را تشدید می نماید به کار ببندیم.
وجود قنات ها نشان می دهد همانگونه که اندیشه و زحمات پیشینیان ثمر داده تلاش مردم ما نیز می تواند نتیجه دهد.
ایشان با اشاره به اینکه سمینار سال گذشته علیرغم نبود دبیرخانه قوی و زمان کافی جهت برنامه ریزی دقیق نتایج بسیار خوبی از جمله تغییر نگرش و فرهنگ عمومی مردم و مسئولین داشته خواستار برگزاری سمینار ملی با یک هدف بزرگ تر و برنامه ریزی بهتر و حوزه وسیع تر گردیدند و وجود دبیرخانه دائمی قوی و کارآمد، حضور بیشتر مردم و ارائه راه حل های عملی و اجرایی را از جمله راهکارهای لازم جهت رسیدن به نتیجه دانستند.
ایشان همچنین افزودند باید مسئله حفظ آب، بارش منطقه و امنیت آب شرب را برجسته تر سازیم و برنامه ریزی ها را بر اساس آب موجود انجام دهیم چرا که برنامه ریزی بر اساس انتقال آب از حوزه دیگر ریسک بسیار بزرگی است.
-آب شرب
- آب کشاورزی
- میزان و چگونگی بهره برداری از آب های زیرزمینی نیز از محورهای پیشنهادی ایشان جهت همایش بود.
سپس آقای مهندس امید فروردین، مدیریت کاریزهای ارسنجان، نیز با بیان اینکه پذیرش بسیاری از نظرات کارشناسی در زمینه مدیریت آب توسط مردم، اختصاصات اعتبارات به شهرستان و بازسازی قنات از فواید برگزاری همایش سال گذشته است خواستار تشکیل ستادی متشکل از ادرارات، شوراها، مردم و بهره برداران بخش کشاورزی گردیدند.
پس از بحث و تبادل نظر اعضا مقرر گردید:
۱-    دفتر مدیریت کاریز های ارسنجان به عنوان دبیرخانه دائمی و آقای مهندس فروردین به عنوان دبیر همایش تعیین گردیدند.
۲-    دبیر همایش ضمن مهیا ساختن مکان و لوازم موردنیاز دبیرخانه و تعیین فردی جهت انجام امور همایش نسبت به برگزاری هفتگی جلسات در محل دبیرخانه و برگزاری ماهانه جلسات در فرمانداری اقدام نمایند.
۳-    همایش طی دو روز بیستم الی بیست و یکم برگزار می گردد.
۴-    آقای دکتر ناظم السادات، مدیریت کاریزهای ارسنجان، نماینده انجمن دانش آموختگان، آقای مهندس محمد فروردین به عنوان نماینده انجمن زیست محیط قلات سبز، شهرداری، شورای شهر، شورای شهرستان، جهاد، امور آب، آبفا شهری، آبفا روستایی، منابع طبیعی، محیط زیست، دانشگاه آزاد و پیام نور، آموزش و پرورش به عنوان اعضای دبیرخانه تعیین گردیدند.

 

صورت جلسه دبیرخانه همایش آب
اولین جلسه دبیرخانه همایش آب با حضور آقایان مهندس محمد فروردین مهندس امید فروردین، سید زین العابدین هاشمی و خانم نرجس ناظم السادات راس ساعت ۷ عصر روز سه شنبه ۱۳/۵/۹۴ در دفتر کاریزهای ارسنجان تشکیل و پیرامون برگزاری همایش آب بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید:
۱-    برای تهیه دو آرم همایش و سربرگ مکاتبات با Ars. Org مکاتبه و نظر انجمن گرفته شود.
۲-    از انجمن دانش آموختگان خواسته شود تا نماینده خود را برای دبیرخانه آب معرفی کند.
۳-    پیش نویس نامه فرمانداری به ادارات شهرستان برای معرفی تماینده خود تهیه و خدمت جناب آقای کاظمی و جناب آقای کارگر ارسال گردد.
۴-    برای جلسه اولبا حضور مسئولان ادرات پس از مکاتبه فرمانداری برای روز یک شنبه ۱۸/۵/۹۴ دعوتنامه با امضاء دبیر اجرایی انجمن حداکثر تا صبح پنج شنبه فرستاده شود.( به شرح صورتجلسه فرمانداری)
۵-    از آقای دکتر ناظم السادات برای روز یک شنبه عصر ساعت ۷-۵ دعوت شود.
۶-    اینترنت دفتر همایش نصب شود.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.