Logo
چاپ کردن این صفحه

گزارش سعید نعمت الهی از همایش آشنایی با کسب و کارهای نوپا ( استارتاپ)

نویسنده: 
گزارش سعید نعمت الهی از همایش آشنایی با کسب و کارهای نوپا ( استارتاپ)

ضمن عرض خدا قوت و تشکر و قدردانی از برگذاری همایش وزین استارتاپ که بسیار به جا و مفید بود امیدواریم که از این دست سمینارها دوباره برپا گردد.

در خصوص اساتید زیده جای بسی قدردانی است به خصوص آقایان مهندس مولایی و مهندس وکیلی که مطالب مفیدتر و ارایه بهتری داشتند.( تقریبا شبیه ارایه های مهندس نصیری بود)
چند نکته که به نظر بنده در خصوص سمینار رسید خدمت دست اندر کاران عرض می کنم:

رفت و آمد بیش از حد و ایستادن در ورودی سالن که موجب عدم تمرکز می شد.

متاسفانه به دلیل نوع تربیت یا مسایل فرهنگی اکثر مردم ما کم رو هستند که سوال کردن مدرس از شرکت کنندگان موجب ترک جلسه یا پخش شدن آنها در قسمت های بالای سالن می شد که این امر می تواند به صورت کلی باشد یعنی اینکه از شخص خاص سوال نشود و هر که دوست داشت پاسخ دهد.

استفاده و بهره بردن از گروه های مختلف در هیات اجرایی بهتر خواهد بود.

پراکندگی نشستن افراد در سالن به دلیل نبود راهنما که می تواند شرک ت کنندگان جدید را راحت تر و بدون معطلی و سردرگمی و اتلاف وقت به جای مناسب هدایت کند.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.