Logo
چاپ کردن این صفحه

رویا، انتگرال، دیگران، داستان تبدیل واقعی یك رویا به كسب و كار بین المللی (فیلم مراسم و سخنرانی)

نویسنده: 
رویا، انتگرال، دیگران، داستان تبدیل واقعی یك رویا به كسب و كار بین المللی (فیلم مراسم و سخنرانی)

رویا، انتگرال، دیگران
داستان واقعی تبدیل یک ایده (رویا) به کسب و کار بین المللی

سخنران: محسن نصیری
زمان و محل برگزاری: سه شنبه ۲۵ مهرماه سال ۱۳۹۶- شیراز-تالار كتابخانه خوارزمي دانشكده ي مهندسي شيراز-فلكه نمازي
چند پرده از سخنرانی:
-  ملاقات با مهندس محسن خان خلیلی (پدر صنعت ایران)
-  بمانید و به ایران و جوانان ایران خدمت کنید، 
-  بزرگترین سیاست صداقت است.
-  شریک بگیرید.
-  تولی پرس و خانواده خسروشاهی
-  شبکه ارتباطی گسترده ایجاد کنید.
-  شکست و پیروزی همواره با شماست در هر لحظه آماده شروع مجدد باشید.
-  برآیند مثبتی از تصمیم ها و کارهای خود ایجاد کنید.
-  فرصت همنفس شدن با بزرگان صنعت و کارآفرین را برای خود ایجاد کنید.

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.